تخریب بتن

تخریب بتن

ژانویه 16, 2020
تخریب بتن با فشار مکانیکی

تخریب بتن با فشار مکانیکی

تخریب بتن با فشار مکانیکی تخریب بتن تحت فشار مکانیکی : با تخریب بتن با فشار مکانیکی دیوار بتن را برش می دهند. تخریب بتن با […]
ژانویه 16, 2020
تخریب بتن با مواد شیمیایی

تخریب بتن با مواد شیمیایی

تخریب بتن با مواد شیمیایی تخریب بتن با مواد شیمیایی : تخریب بتن با مواد شیمیایی سوراخ هایی روی بتن ایجاد می شود و داخل آن […]
ژانویه 16, 2020
تخریب بتن تحت فشار

تخریب بتن تحت فشار

تخریب بتن تحت فشار تخریب بتن تحت فشار : زمانی که تخریب بدون آلودگی و گرد و غبار، کنترل شده و کم سر و صدا مد […]
ژانویه 16, 2020
تخریب بتن با دستگاه هیدرولیکی

تخریب بتن با دستگاه هیدرولیکی

تخریب بتن با دستگاه هیدرولیکی تخریب بتن با دستگاه هیدرولیکی : تخریب پیاده روها، جاده ها، فندانسیون یا عرشه پل ها معمولا با تخریب بتن با […]
ژانویه 16, 2020
تخریب بتن با دستگاه پنوماتیکی

تخریب بتن با دستگاه پنوماتیکی

تخریب بتن با دستگاه پنوماتیکی تخریب بتن با دستگاه پنوماتیکی : تخریب بتن با دستگاه پنوماتیکی به صورت رایج برای تخریب بتن پیاده رو ها و […]
ژانویه 15, 2020
برش بتن با واترجت

تخریب بتن با واترجت

تخریب بتن با واترجت تخریب بتن با واترجت : تخریب بتن با واترجت برای بیان تجهیزاتی است که از یک جریان فشار بالای آب برای اهداف […]
ژانویه 15, 2020
تخریب بتن با مواد منفجره

تخریب بتن با مواد منفجره

تخریب بتن با مواد منفجره تخریب بتن با مواد منفجره : در صورتی که تا شعاع زیادی از ساختمانی که قرار است تخریب شود خانه ها […]
ژانویه 15, 2020
تخریب بتن با جرثقیل

تخریب بتن با جرثقیل

تخریب بتن با جرثقیل تخریب بتن با جرثقیل : تخریب بتن با جرثقیل یکی از متداول ترین روش های تخریب ساختمان است. تخریب بتن با جرثقیل […]