سپتامبر

سپتامبر 27, 2023
مهندسی و اجرای ترمیم سازه بتنی

مهندسی و اجرای ترمیم سازه بتنی

مهندسی و اجرای ترمیم سازه بتنی سازه بتنی به هر نوع سازه‌ای اطلاق می‌شود که از بتن به عنوان ماده‌ی سازه‌ای استفاده شده باشد. بتن یک […]
سپتامبر 27, 2023
روش آزمایش کرگیری

روش آزمایش کرگیری

روش آزمایش کرگیری آزمایش کرگیری یک روش آزمایشی است که برای اندازه‌گیری و تعیین خواص مکانیکی و فیزیکی مواد استفاده می‌شود. این آزمایش به منظور تعیین […]
سپتامبر 27, 2023
تست مغزه گیری بتن

تست مغزه گیری بتن

تست مغزه گیری بتن تست مغزه گیری بتن یک روش غیرمخرب است که برای ارزیابی و بررسی خواص مکانیکی و ساختاری بتن استفاده می‌شود. این تست […]