خدمات دستورالعمل تست کرگیری بتن

نوامبر 13, 2023
دستورالعمل تست کرگیری بتن

دستورالعمل تست کرگیری بتن

دستورالعمل تست کرگیری بتن کرگیری بتن به معنای حذف لوله‌ها و نفتره‌ها از سطح بتن است. وقتی بتن ریخته می‌شود، ممکن است حباب‌های هوا درون آن […]