مارس

مارس 23, 2024
مایع تخریب کننده بتن

مایع تخریب کننده بتن

مایع تخریب کننده بتن در صنعت ساخت و ساز مصالح و ابزارهای زیادی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله مهمترین این مصالح می توان به […]
مارس 23, 2024

ضوابط پذیرش مغزه های بتن

ضوابط پذیرش مغزه های بتن در صنعت ساخت و ساز مصالحی از قبیل بتن ها بسیار مورد استفاده واقع می شوند. بتن از ترکیب سیمان تشکیل […]